Deutschkurs für Albanischsprechende

Deutsch lernen nach dem ASSiMiL-Prinzip

Sie erlernen die deutsche Sprache nach den Prinzipien der ASSiMiL-Methode. Das heißt: Sie assimilieren die Sprache in zwei Phasen:

 

1. Phase - „Passive Phase": Im Vordergrund steht das Verstehen der deutschen Texte beim Lesen und Hören.

 

2. Phase - „Aktive Phase": Ab der zweiten Kurshälfte setzt ein aktives Sprechtraining ein. Indem Sie bereits durchgearbeitete Lektionen wiederholen und bekannte serbische Sätze auf deutsch formulieren, bauen Sie progressiv eine solide Sprachkompetenz auf.

Assimil Metoda

Doni të mësoni pa mundim një gjermanishte aktuale, të dobishme dhe efi kase? Ky botim i ri i Assimil-it jua krijon këtë mundësi!

 

Në fakt, parimi i përvetësimit që siguron suksesin e metodave tona, është ai i përvetësimit intuitiv. Ky parim mbështetet, duke u përshtatur, te procesi natyror falë të cilit ka mësuar secili prej nesh gjuhën e vet amtare. Në mënyrë shumë të shpejtë, Assimil-i ju çon nga belbëzimet, te fjalët dhe te bashkëbisedimi rrjedhshëm.

 

Studimi kryhet në dy faza të ndara:

  • faza pasive, gjatë së cilës ju e lini veten të "njiheni" me gjuhën duke lexuar, dëgjuar e përsëritur çdo mësim.
  • pastaj vjen faza aktive, e cila ju lejon të vini në zbatim strukturat dhe mekanizmat që tashmë keni mësuar, gjithnjë duke vazhduar të bëni përpara.

Lernmaterial zum Kurs "Gjermanishtja"

Für Anfänger und Wiedereinsteiger

 

Audio-Sprachkurs - A1-B2*

Lehrbuch + 4 Audio-CDs
100 Lektionen, 522 Seiten
+
180 Min. Tonaufnahmen

 

 

ISBN: 978-3-89625-235-7

58,00 €

Bestellen >>

Auch separat erhältlich für den Nachkauf!

 

Audio-CDs / ohne Buch

180 Min. Tonaufnahmen zum Lehrbuch 

ISBN: 978-3-89625-139-8

(vorher ISBN: 978-2-7005-1241-0)

56,00 €

Bestellen >>

 

MP3-CD / ohne Buch

180 Min. Tonaufnahmen zum Lehrbuch

 

 

ISBN: 978-3-89625-119-0

(vorher ISBN: 978-2-7005-1285-4)

56,00 €

Bestellen >>

 

 

Spezieller Service (Bestellung ausschließlich per E-Mail):

USB-Stick (5,- € Aufpreis) mit den MP3-Dateien anstelle der MP3-CD

Wir sind für Sie da!

0221 40 28 20

Mo. bis Fr.  10:00 - 17:00 Uhr

kontakt@assimil.com

ASSiMiL-Katalog

Alle Sprachen + DaF